E-puap - Elektroniczna Skrzynka Podawcza e-puap - Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza e-puap

E-puap

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Maz. uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Policji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl.  Za funkcjonowanie platformy e-PUAP odpowiada Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z Komendą Powiatową Policji  w Grodzisku Maz. należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl

2. Na stronie głównej platformy ePUAP w pole wyszukiwarki Szukaj w portalu ePUAP należy wpisać nazwę podmiotu: "Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim ".

Można też wyszukać instytucję na podstawie udostępnionych usług.

3. Następnie po pojawieniu się listy podmiotów wraz z opisem obsługiwanych dokumentów należy wybrać pozycję wskazującą naszą komendę i odpowiednią usługę. Po wybraniu odpowiedniej pozycji zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, to po kliknięciu klawisza "Przejdź do formularza",  będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego. Jeśli nie, to zostanie wyświetlony ekran logowania do systemu ePUAP.

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.:

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
  •  Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: komendant.grodzisk-maz@ksp.policja.gov.pl . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
  • Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 w punkcie przyjęć interesantów w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. ul. Bartniaka 19 na następujących nośnikach danych
  1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  2. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

  • •    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
  • •    Akceptowalne formaty załączników to:

a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)    GIF, TIF, BMP, JPG
g)    PDF
h)    ZIP

  • •    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  • •    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 28.01.2019
Data modyfikacji : 24.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zych
do góry