Działalność kontrolna w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim

Zadania Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim w zakresie kontroli i nadzoru realizowane są na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Kontroli.
Zadania te wykonywane są między innymi poprzez:
a) kontrolę wykonywania przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jednostki organizacyjne ustawowych zadań Policji, a także wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników;
b) badanie efektywności organizacji służby i pracy oraz metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego;
c) wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników, a zwłaszcza o próbach uzależnienia policjantów od osób związanych ze światem przestępczym;
d) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Komendy i jednostek organizacyjnych;
e) prowadzenie czynności sprawdzających, czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;
f) analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu Komendy i podległych jednostek organizacyjnych;
g) współpracę z komórką właściwą do spraw kontroli Komendy Stołecznej Policji.

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim realizowane jest przez Eksperta Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli tel. 47 72 42 209 w dniach i godzinach urzędowania.

Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 w budynku Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 19. W celu uzgodnienia terminu wizyty należy kontaktować się z sekretarzem komendanta pod numerem telefonu 47 72 42 200.
 

Metryczka

Data publikacji : 08.06.2009
Data modyfikacji : 03.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zych
do góry