Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje organów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z treścią aktu prawnego oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.04.2011
Data modyfikacji : 21.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zych
do góry