Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim

 Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim

1) Kierownictwo

- Komendant Powiatowy Policji
- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

 
Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim ul. Bartniaka 19
  
 Komórki organizacyjne
Telefon
Kierownictwo
Pion Kryminalny
Wydział Kryminalny
Tel: 47 72 42 280                        
Naczelnik
asp. szt. Mirosław Rusin
 
Wydział Dochodzeniowo- Śledczy
Tel. 47 72 42 243
 
Tel. 47 72 42 260
Naczelnik 
nadkom. Mirosław Lisicki
 
Zastępca Naczelnika
nadkom. Małgorzata Wdowska
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Tel. 47 72 42 238

Naczelnik                                                        kom. Krzysztof Bors

Pion Prewencji
Wydział Prewencji

Tel: 47 72 42 333

Tel. 47 72 42 334
 
 
Naczelnik
podkom. Maciej Bandura
 
Zastępca Naczelnika
asp.szt. Adam Grykałowski
- Rewir Dzielnicowych
Tel: 47 72 42 235
 
Kierownik
asp.szt. Robert Kamiński
Wydział Patrolowo-Interwencyjny

 

Tel: 47 72 42 255

 

Naczelnik                                                            asp. szt. Dariusz Sałbut 

Zastępca Naczelnika                                      kom. Radosław Sroczyński

Wydział Ruchu Drogowego
 
Tel: 47 72 42 294a
 
 
Naczelnik
asp. szt. Dariusz Popielczyk
 
Zespół ds. Nieletnich i Patologii

Tel: 47 72 42 225

 

Samodzielne Stanowiska podległe Komendantowi KPP
Jednoosobowe Stanowisko
ds. Prasowo - Informacyjnych
 
Tel: 47 72 42 214
 
asp.szt. Katarzyna Zych
Jednoosobowe Stanowisko
ds. Kontroli
 
Tel: 47 72 42 209
 

kom.Katarzyna Kaczorowska 


2) Jednostki Organizacyjne  Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim

Na obszarze działania Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim funkcjonują jednostki Policji, których Komendanci (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji w Grodzisku Mazowieckim:

- Komisariaty Policji 
- Posterunki Policji
 
Komisariaty / Posterunki
Komisariat Policji w Milanówku
ul. Literacka 13

Tel: 47 72 42 861     

 
Komendant
 
podkom. Dariusz Domasiewicz
 
Komisariat Policji w Jaktorowie
ul. Wojska Polskiego 11
Tel: 47 72 42 885   

Komendant

nadkom. Bartosz Zając

Posterunek Policji w Podkowie Leśnej
ul. Brwinowska 17a
Tel: 47 72 42 836
 
 
Kierownik

asp. Konrad Tarczyński

 
Posterunek Policji w Żabiej Woli
ul. Główna 11a
 
 
Tel:47 72 42 790  
Kierownik
 
asp.szt. Rafał Sałbut
 

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 06.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zych
do góry