Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim


Zgodnie z Regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim z dnia 09.11.2012 r.  Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.


Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim podlega Komendantowi Stołecznemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów garnizonu stołecznego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 14.05.2009
Data modyfikacji : 05.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zych
do góry